A sztúpa áldásai


A sztúpáról szóló legfontosabb szövegek szerint, ha egy sztúpát helyesen, az előírásoknak megfelelően építenek meg, akkor az hosszú és betegségektől mentes életet eredményez, a Dharma élő átadásának hagyományvonalai és a családok vérvonalai gyarapodni fognak csakúgy, mint a Dharma gazdagságának ereje, és a világ jószerencséje. Az egész Föld szerencsés hellyé válik az állatok, az erdők, a vetés és a gyógyfüvek burjánzó növekedésével, valamint a vizek és a szelek erejének túláradó gazdagodásával. Az összes javak sokasodni fognak, minden lény az aranykorhoz hasonló jóllétet és boldogságot nyer, s az egész világegyetem az összes lénnyel egyetemben elnyeri a fennkölt tökéletesség állapotát.

Elmondható, hogy az egész hatalmas világmindenségben nincs olyan hely, ahol ne élnének természeti szellemek és helyi istenségek, akik a bőség és a jóllét fenntartói. Manapság a bányászat, az autópályák, a lökhajtásos repülőgépek robaja, valamint a környezet elszennyezése és meg nem becsülése árt a természeti szellemeknek és a helyi istenségeknek. Megsebesíti őket, és kínzó fájdalmakat kell átélniük. Vég nélküli szenvedést okozunk nekik. Erről több alkalommal beszélt a Szkíta Bölcs (Sákjamuni) Buddha, Guru Rinpocse és sok más fennkölt lény.

Az okozott ártalmak visszahatásaként az embereket és az állatokat betegségek kínozzák, és ismeretlen, gyógyíthatatlan betegségek tűnnek fel. A vetést fagy és jégeső sújtja, és rovarok milliói tesznek benne kárt újra és újra. E hanyatló kor emberét a vágy, a gyűlölet és a féltékenység tüzeli. Nem érti, milyen fontos a negatív cselekedetek kerülése és a pozitív cselekedetek művelése.

A Tiszteletreméltó Láma Ngawang Rinpocse megvilágosult ösztönzésével és türelmes, avatott vezetésével a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség tagjai és önzetlen támogatói nagy erőfeszítések árán összegyűjtötték a szükséges hozzávalókat, és felépítették a Kőrösi Csoma Sándor Békesztúpát. Tették mindezt azért, hogy elcsituljon a világon a betegségek, éhínség, háborúk és viszályok okozta szenvedés forgataga, valamint azért, hogy a kedvező erények, az értékes tulajdonságok és a jóllét betöltsön mindent, s hogy a világegyetem minden lénye szakadatlan élvezhesse a boldogság, szabadság és béke tündöklő fényének ragyogását. A Dharma és a világ gazdagsága és dicsősége hosszantartó legyen, magával hozva, hogy a lények jószerencsét, növekvő erényeket és hosszú életet nyernek, betegség nem sújtja őket, valamint vitáktól és viszályoktól mentesen élnek együtt a legteljesebb tökéletességben a világkorszak végezetéig.

Buddha szavai a sztúpa áldásáról

"A sztúpa a megvilágosult, egyetemes jóságot testesíti meg, ami mindannyiunk legbensőbb természete. Ha valaki a sztúpa iránt nagyrabecsülést érez és annak cselekedetekben kifejezést ad, legyen az kis vagy nagy tett, például felajánlást tesz, a sztúpát körbejárja (az óra járásával egyező irányban), tisztán tartja, javítja stb, mérhetetlen áldásos érdemet szerez, melynek hatását a jövőben meg fogja tapasztalni." - A Metok Cegpe Szutrában 2500 évvel ezelőtt Buddha maga adott magyarázatot arra, hogy nincs semmi különbség a felajánlás értékében, akár Buddhának személyesen, akár az őt megtestesítő szimbólumnak tesszük. Az érdem és az áldás ugyanolyan lesz."