A BódhiszatvaCsoma tankája a múzeumban

Kőrösi Csoma Sándor a buddhizmus eszményének megtestesülésévé lett: bódhiszattvává, a felébredés hősévé, aki képes volt az óriási tettre; kitárta a kaput az egész világ számára a buddhizmus felé.

Kőrösi Csoma Sándor munkásságának jelentőségére és tudományos értékére Keleten első ízben a japán buddhizmus figyelt fel, amikor 1933 február 22-én a tokiói Taishyo Buddhista Egyetem dísztermében, fényes vallásos ünnepség keretében "Csoma Boszatszu, A Nyugati Világ Bódhiszattvája" néven elismerték a buddhizmus magyar szentjének.
E különleges megtiszteléssel a buddhizmusnak nyugati tudományos szellemben történő feltárása érdekében végzett munkásságát, valamint szent életét, hűséges és kitartó munkálkodását óhajtották elismerni. Ő az első nyugati ember, aki ilyen elismerésben részesült.
Szobrát, amely meditáció helyzetben ábrázolja, 1933 március 7-én ünnepélyesen elhelyezték a Japán Császári Múzeumban a teljes tisztviselői kar jelenlétében.

A bódhiszattva, a felébredt szellem hőse
A bódhiszattva, a felébredt szellem hőse, a zűrzavarral és szenvedéssel teli létállapotból való szabaduláshoz vezető utat nem csupán önmaga javáért járja, hanem másokért ugyanúgy, és végül elérve a szabadságot, nem oldódik fel a szellem végső természetének ragyogó boldogságában, nem menekül el a létkör gyötrelmeitől, hanem önként visszatér újra és újra, hogy bölcsességével és együttérzésével szolgálja az egész világot.


Csoma bódhiszatva szobra

Dalai Láma:
Önmagunk megismerése folyamán "belső békénk és boldogságunk kiteljesedésével természetszerűleg válunk egyre inkább képessé arra, hogy mások békéjéhez és boldogságához hozzájáruljunk. Szellemünk átformálása és a pozitív, altruista, felelősségteljes szellem kiművelése a javunkra válik itt és most. Általa bátran, szelíd és emelkedett szellemmel tudunk szembenézni minden feladattal és nehézséggel. Ezért sok eljövendő életünk boldogságának is ez a gyökere."

Chögyam Trungpa:
Életünkben és a világban "a zűrzavar és szenvedés lánc-reakciójának elvágására, és az elme felébredt állapotához vezető kiút megvalósítására az egyetlen lehetőségünk az, hogy mi magunk felelősséget vállalunk.
Ha nem dolgozunk e zűrzavarral, ha mi magunk nem teszünk ellene semmit, soha sem fog történni semmi. Ne gondoljuk, hogy mások megteszik helyettünk. Ez a mi felelősségünk, és a világ karmája irányának megváltoztatásához óriási erővel rendelkezünk.
A bódhiszattva vallja, hogy többé nem lesz ösztönzője újabb káosznak és nyomorúságnak a világban, hanem szabadító lesz, akit az önmagán és másokkal végzett munka ihlet."

Láma Ngawang, a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség alapítója:
"Amint az összes eddig élt tibeti ember közül kiemelkedik Milarepa a szentéletű jógi alakja, úgy emelkedik ki az összes eddig élt magyar közül a szentéletű magyar bódhiszattva Kőrösi Csoma Sándor alakja."

Minek köszönhetik ők szellemi nagyságukat, halhatatlanságukat?
E kérdésre Milarepa ad választ:

"Én, a pamutba öltözött tibeti remete
A csak ez életre szóló ételről és ruháról lemondtam,
Hogy elérjem a teljes megvilágosulást.

Boldoggá tesz a kemény ülés alattam,
Boldoggá tesz a pamut köntös rajtam,
Boldoggá tesz a meditáció öv, mely térdem tartja,
Boldoggá tesz e látszat test, mely sem éhes, sem túl jóllakott,
Boldoggá tesz elmém, mely ismeri a valóság igaz természetét.
Boldog vagyok, nem boldogtalan.

Ha boldogságom áhítod, kövesd példám!
Ám ha nem vagy oly szerencsés, hogy a belső úton járj,
Ne érezz visszájára fordult részvétet
Irántam, aki önmaga és minden lény
Végső boldogságát teljesíti be!"

Santidéva
A bódhiszattva ösvény
(Részletek)

Boldogan ünnepelem az erényt
Mely megment minden lényt
A nyomorult állapotok gyötrelmeiből,
És a szenvedő lényeket üdv állapotába helyezi.

Legyek az orvos, legyek a gyógyír,
És magam legyek az ápoló
A világ minden betege számára,
Míg meg nem gyógyul minden lény.

Testemet és minden javam,
S a három időben szerzett minden érdemem
Odaadom, nem tartok meg semmit,
Csak hogy szolgáljam minden lény javát.

Legyek védtelenek védelmezője,
Vezetője útrakelteknek;
A vízen átkelni készülőknek
Legyek híd, ladik, hajó.

Legyek sziget partot keresőknek,
Lámpás annak, ki fényre vágy;
Pihenést áhítóknak ágy,
Cselédje annak, kinek szolga kell.

Mint a föld s a mindent átható elemek,
Kitartón mint a nem változó tér,
Végtelen számú élőlény részére
Legyek az, mi életet biztosít.

Így a teret betöltő
Számtalan lény számára
Legyek élet forrása
Míg a szenvedésen nem jutnak túl.

Tested hajó-így tekintsd-
Jövés-menés járműve;
És, hogy teljesíthesd minden lény javát,
Elmédhez hű testté alakítsd.