A Sztúpa ereklyéi


Csodás ereklyegyöngyök


Buddha ereklye becsomagolás előtt

2500 évvel ezelőtt, miután a Szkíta Bölcs Buddha, a Megvilágosult, elhagyta testét, hamvai között tanítványai csodálatos módon gyöngyökhöz hasonló ereklyéket találtak oly nagy mennyiségben, hogy nyolc vázát töltöttek meg velük. E felbecsülhetetlen értékű kincseket elosztották India nyolc nagy királya között, akik nyolc sztupát építettek az ereklyék elhelyezésére és tiszteletére. Buddha eredeti ereklyéiből az idők folyamán csodálatos módon újak születtek, s így számban megsokszorozódtak, és eljutottak minden buddhista országba.

Az ereklyék csodás szaporodása ma is történik

2006 július 8-án a Dalai Láma Őszentsége születésnapjának ünneplése alkalmával a Kőrösi Csoma Sándor Békesztupában ünnepélyesen elhelyeztünk három szent ereklyét: egy Buddha hamvaiból származó parányi rubinpiros gyöngyöt, egy a 15. Karmapa hamvai között talált hófehér gyöngyöt, és az 5. Samarpa testének egy csontereklyéjét. Ezekkel az újonnan elhelyezett ereklyékkel gazdagítottuk a sztupában kezdettől megtalálható szent ereklyék sorát, melyek a 4. Karmapától, a 7. Karmapától, a 16. Karmapától, a 3. Kongtrul Rinpocsétől és Kalu Rinpocsétől származnak. A Buddhától származó piros ereklyének figyelemreméltó története van:
2005-ben Sante Sensei svéd buddhista tanító részt vett egy buddhista világkonferencián Bangkokban. Ott abban az áldásban részesült, hogy egy thai szerzetestől tizenkét apró gyöngyereklyét kapott, amelyek Buddhától származtak. Hazatérve Svédországba, elhelyezte őket az oltárán. Néhány hónappal később kinyitotta az ereklyetartót, és meglepetésére a tizenkét gyöngy helyett tizenkilencet talált! A szent ereklyékből újak születtek! Ez a jelenség jól ismert a tibeti hagyományban, mégis nagy meglepetéssel szolgált mindenkinek. A tizenkilenc gyöngy egyikét Sante Sensei felajánlotta a tari sztupánk számára.

Nincs természettudományos magyarázat


Mehet a sztúpába

Sem a hamvak között talált ereklyegyöngyök létrejöttére, sem pedig csodás szaporodásukra nincs természettudományos magyarázat. Hogyan kerülnek bizonyos emberek hamvai közé e gyönyörű, fénylő, apró gyöngyök, melyek ragyogó színekben pompáznak az anyagelvű szemlélet számára megoldhatatlan rejtély.
A buddhista magyarázat így hangzik: Az ereklyegyöngy (tibetiül: ringszel) a szellemi megvalósítás anyagi esszenciája. Létrejötte a személy magas szintű szellemi megvalósulásának köszönhető. A megvilágosultak végtelen együttérzéséből születik azért, hogy jelenlétük haláluk után is elérhető legyen sokak számára.

Gyógyító erőt kapunk

A szent ereklyék jelenléte a Kőrösi Csoma Békesztupában nagy kihívás lehet sokunknak, hiszen ha ellátogatunk a sztupához, szemtől-szemben állhatunk a megmagyarázhatatlannal, a felfoghatatlannal, a csodával. Úgy tekinthetjük, hogy az ereklyék által magukkal a Megvilágosultakkal találkozunk, és személyesen kapcsolatba tudunk áldásos erejükkel kerülni. Nagyon ritka és értékes lehetőség ez arra, hogy bármelyikünk vallásra, fajra, stb. való tekintet nélkül ilyen ereklyékkel közvetlen kapcsolatba kerülhessen. Nagy lehetőség is egyben, megnyílásra, életünk és világlátásunk újraértékelésére, és nagy áldás, mert ha megnyitjuk szívünket az ereklyékből áradó megvilágosult szellemi energia felé, gyógyító erőt kapunk, mellyel leküzdhetjük testi, lelki betegségeinket és akadályainkat; lecsitíthatjuk a szenvedést és a negativitásokat; békét és harmóniát hozhatunk létre magunkban és környezetünkben röviden, a szent ereklyék áldása megtisztít minden negativitást, és megteremti a jóllét és boldogság okait. Hazánknak, az itt élő embereknek óriási jelentőségű az ereklyék ittléte, mivel a belőlük áradó legmagasabb rendű finom szellemi energia a boldogság, béke, gazdagság, jólét, a betegségektől való megszabadulás és a jóllét számos más áldását adja. Az ereklyék jelenléte egyfelől megtisztít a mindannyiunk elméjében-lelkében, valamint környezetünkben működő ártalmas, romboló negatív erőktől; másfelől pedig megerősíti és megszilárdítja a pozitív fejlődést hozó áldásos, gyógyító erőket, valamint egyensúlyt, harmóniát teremt.