A Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség


A Kőrösi Csoma Sándor Emlékparkot a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség hozta létre, és tartja fenn nemzetünknek, valamint világunk összes lényének jólléte, boldogsága, harmóniája és békessége megteremtéséhez és fenntartásához nyújtott hozzájárulásképpen.

A Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség célja és küldetése egyrészről a Buddha óta töretlen Belső Ösvény hagyományvonalának fenntartása és elérhetővé tétele az érdeklődők számára, másrészt nagy megvilágosult tudósunk, Kőrösi Csoma Sándor látomásának és szellemi hagyatékának ápolása, az általa megnyitott út követése.

Nagy Megvilágosultunk, Kőrösi Csoma megmutatta az utat, amely elvezetett bennünket a tibeti tanítókhoz. A mi ősi magyar szellemi hagyományunk édestestvére a Szkíta Bölcs Buddha tanítását híven őrző tibeti buddhizmus, melynek számos hagyományvonala napjainkban is töretlenül él. Hála a megvilágosult tibeti tanítók jóságának, részesülhetünk a lényegi tanításokban és gyakorlatokban. Így ugyanannak az ősöreg fának egy pompás élő hajtásáról hoztunk ojtást hazánkba, hogy a mi hatalmas, régi águnk újra leveleket, virágot és gyümölcsöt teremhessen. Közösségünk tagjai a tibeti buddhista tanítók által mind a mai napig teljességében, tisztán fenntartott Belső Ösvény élő szellemi hagyományát gyakorolják, ma élő megvilágosult tibeti tanítók közvetlen, személyes útmutatásai alapján.

Manapság a hagyomány fogalmát sokan félreértik. Tévesen azt hiszik, a hagyomány tisztelete csupán a múlt kövületeihez, egy sor megmerevedett, élettelen, kiüresedett és elavult szokáshoz való ragaszkodást jelent, ami valóban be is következhet, ha az élő átadás vonala megszakad. A Belső Ösvény élő hagyományai jól ismerik ennek a veszélyét, ezért céltudatosan törekednek az élő folytonosság fenntartására. Ez a törekvés biztosítja, hogy az élő átadási vonalakban ilyen romlás nem alakulhat ki, hiszen e vonalak lényege éppen a mindenkori jelen pillanat örökké megújuló frissességének az átélése. A tanítótól tanítványig folyó átadás szavatolja, hogy a kiüresedés meg ne történhessen. A megvilágosodás, a belső igazság megtapasztalása az éppen adott, mindig újjászülető jelen pillanat teljes átélésében valósul meg. Ezért e hagyományok a jelen pillanat teljessége megtapasztalásának a hagyományai, amelyek sok-sok, ősidők óta élt megvilágosult tapasztalatát, bölcsességét és áldásos erejét közvetítik és adják át a mindenkori jelenben.

Közösségünk 1989-ban vált hivatalosan bejegyzett egyházzá. A tibeti buddhizmus négy nagy iskolája közül a Kagyüpa rendhez tartozik. Ezt az iskolát az I. Karmapa alapította a XII. században, és nagy szellemi elődei közé tartozik Milarépa a híres jógi-költő. Az ezer éves Kagyüpa hagyomány szellemi elődein keresztül 2500 éve töretlen vonalban, torzítástól mentesen őrzi az Indiában élt Szkíta Bölcs Buddha (Sákjamuni) által mutatott Belső Ösvény áldását és tanításait, amelyeket mestertől tanítványig, szóbeli átadás útján közvetít. Közösségünk alapítója és szellemi vezetője a tibeti Tiszteletreméltó Láma Ngawang Rinpocse - Őszentsége a Karmapa képviselője - e vonalat képviseli és adja át közvetlenül, valamint magyar tanítványa Láma Csöpel közvetítésével. Az ő segítségükkel a Tan és a Hagyomány áldása töretlenül jut el a tanítványokhoz. A cél szellemünk igaz természetének megismerése, s e megismerésből származó bölcsesség szeretetteljes használata a világ minden lénye javára.

Közösségünk a buddhizmus minden irányzatát szellemi rokonának tekinti, ugyanakkor tisztelettel viseltetik minden más vallás iránt is. Olyan világszerte elismert tanítók magyarországi szereplését rendezzük rendszeresen, mint Őszentsége a Dalai Láma és mások, akik az egész világon nagy megbecsülésnek örvendenek, és egyebek között a keresztény és más egyházak, valamint a tudományos kutatás élvonalának képviselőivel folyamatos párbeszédet folytatnak.

Azt tartjuk, hogy a szellemi út mindenkinek a belső ügye, amelyben támaszt lehet nyújtani, azonban külső követelményeket támasztani értelmetlen, ezért egyházunk mind szemléletében, mind felépítésében nyitott.

A szemléleti nyitottság azt jelenti, hogy a szellemi-lelki fejlődés hiteles, gyakorlati ösvényének megtalálásában segítséget nyújtsunk, nemcsak a buddhistáknak, hanem minden érdeklődőnek, vallási elkötelezettségtől függetlenül. E munkánkban a több ezer éves buddhista szellemi hagyomány tapasztalataira támaszkodunk. A tanítások eredeti tisztaságukat megtartva, közvetlenül a mai emberekhez szólnak, egyszerű és érthető, mai nyelven tárják elénk a megvilágosult mesterek személyes tapasztalásából merített, mélységes lélektani felismeréseinek kimeríthetetlen gazdagságát és biztos útmutatással szolgálnak a belső fejlődés gyümölcsöző útját keresőnek. Meditáció Központjainkban rendszeres meditációkat, szertartásokat, tanításokat, tanfolyamokat és meditáció elvonulásokat (lelkigyakorlatokat) tartunk. A szent szövegek és a tanítások fordítása tibeti és más nyelvekről, valamint az élő tanítások rögzítése kezdettől fogva folyik, kiadásuk könyv alakban és hangfelvételen történik.

A felépítés nyitottsága azt jelenti, hogy nem törekszünk szervezett tagság létrehozására, bárki részt vehet közösségünk rendezvényein, munkájában, a neki tetsző módon és ideig. Tagsági nyilvántartásunk és tagdíjaink nincsenek. Ez azzal jár, hogy egyházunk fő bevételi forrása alkalmi felajánlásokból áll. Teljesen függetlenek vagyunk, sem szervezetileg, sem gazdaságilag nem tartozunk semmilyen belföldi vagy külföldi egyházi vagy más szervezethez. Anyagi támogatást semmilyen szervezettől nem kapunk.

A Három Drágaság Megvilágosult Tevékenységének Virágzó Kertje
Karma Ratna Dargye Ling

Meditáció Központ Taron

Magyarországon 1991 óta működik hagyományunk első Meditáció Központja (a Nógrád megyei Tar község mellett), ahol a Buddha által tanított Belső Ösvény egyetemes, ősi, ám mindig időszerű bölcsességét immár emberek ezrei ismerték meg napjaink legkiemelkedőbb, főként tibeti mestereinek személyes közvetítésével.

Fontos feladatunknak tartjuk Kőrösi Csoma Sándor szellemi örökségének fenntartását és ápolását. Ezért tiszteletére a Tiszta Fény Alapítványon keresztül a nagy nyilvánosság számára kegyhelyet tartunk fenn a Meditáció Központ területén, Taron. Itt 1992-ben Kőrösi Csoma Sándor, a Nyugati Világ Megvilágosultja emlékére buddhista kegyeleti emlékművet, Békesztúpát építettünk, amelyet őszentsége a Dalai Láma szentelt fel, és a világvallások képviselői is megáldottak.

1995-ben ugyanitt létrehoztuk a Kőrösi Csoma Sándor Emlékparkot, ahol Csoma életét és munkásságát bemutató Emlékpavilont építettünk 2000-ben, a Magyar Millennium évében, mely minden nap nyitva áll az érdeklődők számára, és a Békesztúpával egyetemben díjmentesen megtekinthető. E kegyhely óriási látogatottságnak örvend (kb. évi 40-50 ezer látogató) és ősi kultúránk tisztelőinek, valamint a békeszerető embereknek valóságos zarándokhelye.

A Sztúpa és a kiállítás minden nap, nyáron (máj. 1. szept. 30) 8 - 20 óráig, télen (okt. 1. ápr. 30.) 8 - 18 óráig díjtalanul megtekinthető.

Cím: Buddhista Meditáció Központ, 3073 Tar
Tel: 06 32 470 535
Tel: 06 32 470 206 (üzenetrögzítő/fax)
E-mail:
Honlap: www.buddha-tar.hu
www.kagyu.hu
www.karma-kagyu.hu
www.buddhism.hu

A Megvilágosult Tevékenység Gyémánt Kertje
Karma Dordzse Ling

Meditáció Központ Budapesten

Második Meditáció Központunk 2001-ben nyílt meg Budapesten. A Magyar Millennium második évében közösségünk fennállása óta a legnagyobb szabású beruházásunkra került sor. Budapesten új Meditáció Központot hoztunk létre, hitéleti tevékenységek céljára és Kőrösi Csoma Sándor bódhiszattva szellemi örökségének ápolására.

Csillaghegyen, kertvárosi környezetben, egy különálló ingatlant vásároltunk, ahol meditáció termet, közösségi helyiségeket és lakószobákat alakítottunk ki, amelyek a központ indulásához szükséges alapvető feltételeket biztosítják. Fejlesztési tervünk a jelenlegi adottságok nagymértékű bővítését tartalmazza. E központ végső kiépítettségében több száz ember alkalmi befogadására lesz alkalmas. Terveinkben szerepel egy Kőrösi Csoma Sándor emlékszoba berendezése, ahol Csoma életét, munkásságát és szellemi örökségét ismertető és értékelő anyagok az érdeklődök rendelkezésére állnak.

Cím: Buddhista Meditáció Központ
1039 Budapest, Hunyadi u. 45.
Tel: 06 1 240 88 47
E-mail:
Honlap: www.buddha-tar.hu
www.kagyu.hu
www.karma-kagyu.hu
www.buddhism.hu