Az Emléksztúpa építésének története


1991-ben a tari központ megvásárlásakor már tervbe vettük a sztúpa építését. Pár hónappal később megérkezett Tiszteletreméltó Láma Ngawang, közösségünk szellemi vezetője; s kérésünkre kijelölte, majd egy szertartás keretében megszentelte a leendő sztúpa helyét, megadta méreteit és tibeti nevét: RDOR-SZEMSZ-HE-RU-KAI MTHONG-GROL CSEN-MO (Dordzse Szempa Heruka Sztupája, melynek látványa megszabadít)


Sztúpa látkép a hegyről

Egy sztúpa építése során - ahhoz, hogy az valódi buddhista szentéllyé váljon - a Láma jelenléte folyamatosan szükséges. Így 1992 tavaszán megérkezett Láma Csöpel (Füzeskúti Ferenc), aki 1974 óta Láma Ngawang személyes tanítványa.

Az anyagi feltételek megteremtéséhez létrehoztuk a "Tiszta Fény" Alapítványt. Sok magánszemély mellett, anyagi támogatást kaptunk a magyarországi buddhista egyházaktól, a Művelődési Minisztériumtól, Nógrád megyei vállalatoktól és komoly segítséget kaptunk Tar község lakóitól és vezetőségétől. A munkát 1992 április 4.-én kezdtük. A kivitelezést Láma Csöpel és Dominique Greau francia mérnök vezetésével egyházunk tagjai vállalták, de érkeztek segítők külföldről is. Valamennyi résztvevő felajánlásból, tehát ingyen dolgozott. Láma Csöpel és Dominique rendelkezett már némi tapasztalattal, Svédországban, illetve Franciaországban részt vettek már hasonló méretű sztúpa építésében. Egy alkalommal kétnapos böjti szertartást végeztünk a szentélybe kerülő ereklyék: több száz kis sztúpa, szobrok, gabonával és értékes anyagokkal töltött felajánlási vázák, stb. megszenteléséért.

A sztúpát 1992 július 22.-én Őszentsége, a XIV. Dalai Láma szentelte fel, a Magyar Köztársaság részéről Kálmán Attila államtitkár mondott ünnepi beszédet. Jelen voltak a történelmi egyházak és a zsidó felekezet képviselői, akik néhány szóban méltatták a Kőrösi Csoma Sándor Emléksztúpa jelentőségét.