A Tibetkutatás megalapozójaTibeti-Angol szótár

"A tibeti nyelv és irodalom tudományos kutatásának megalapozása Kőrösi Csoma Sándor, a magyar hazafi önfeláldozó tevékenységének gyümölcse volt."
- A.Grünwedel, a buddhizmus jeles kutatója -

"Csoma tette le az alapokat, mások csak ezen építettek."
- S.C. Malan, Csoma tanítványa -

Giuseppe Tucci, a tibeti buddhizmus nagy kutatója, 1942:
"Szótára majdnem teljes egészében átment a későbbiekbe. Egyesek puszta lemásolására szorítkoztak..., mások, mint Chandra Das a maga egészében beillesztették saját munkájukba. S ez volt a sorsa nyelvtanának is, melyet Schmidt németre Foucaux franciára ültetett át s melyet most újra kiadtak, mert egy századév múltán is el kellett ismerni, hogy senkinek sem sikerült azóta sem többet, sem jobbat nyújtania.
A tibeti kéziratgyűjtemények sovány katalógusai melyeket Beck s a Sendai és Otani egyetemek adtak ki, össze sem hasonlíthatók az ő Kangyur elemzésével. Amazok üres cím- és névjegyzékek az övéhez képest, mely a Narthang kiadás 100 kötetében foglalt munkák magyarázatos áttekintését adja, az óriási anyag lapról-lapra való gondos áttanulmányozása alapján készült, s vázlatául szolgál a buddhizmus irodalomtörténetének..."